2021
ufk
2021/05/17
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił spółce Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie zarzut stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. - (...) Konsument nie ma obowiązku dogłębnego zapoznawania się ze szczegółami ofert,...
ubezpieczenie, UFK, misselling
ufk
2021/01/13
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na firmę ubezpieczeniową Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie karę w wysokości ponad 20 mln zł za stosowanie nieuczciwej sprzedaży, tzw. misselingu, ubezpieczeń na życie z...
2019
ufk
2019/01/15
Roszczenia o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia w polisach na życie z ufk, nie stanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej, przedawniają się po sześciu latach, zgodnie z terminem określonym w art. 118...
2018
ufk
2018/12/11
Po raz kolejny sąd potwierdził, że przy sprzedaży polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) konsumenci byli wprowadzani w błąd. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Open Finance. Wyrok dotyczył decyzji UOKiK z...
ufk
2018/10/22
Sąd Najwyższy uznał, że niedozwoloną praktyką jest brak wskazania w umowie ubezpieczeniowej sposobu ustalania opłat likwidacyjnych. Orzekł także, że słuszne było nakazanie towarzystwu ubezpieczeniowemu zwrotu składek klientowi oraz opublikowanie oświadczeń...
2018/10/05
Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zaprasza konsumentów rynku finansowego na bezpłatne konferencje oraz indywidualne porady prawne. Przedsięwzięcie jest skierowane w szczególności do osób posiadających tzw. kredyty walutowe (indeksowane, denominowane, waloryzowane), polisolokaty...
ufk
2018/09/18
Sąd Najwyższy uznał, że umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. uefki) mają charakter mieszany, czyli inwestycyjno-ubezpieczeniowy. To bardzo korzystne orzeczenie dla klientów – posiadaczy polis. Oznacza, że termin przedawnienia roszczeń...
ufk
2018/07/16
Czy ubezpieczyciele przestrzegają przepisów o działalności ubezpieczeniowej? Czy badają potrzeby klienta i zatrzymują większość jego oszczędności, gdy rozwiązuje umowę? Prezes UOKiK prowadzi postępowania wobec: Axa Życie, Vienna Life, Generali Życie,...
ufk
2018/06/12
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie (dawniej Polbank) od decyzji Prezesa UOKiK, uznającej praktyki banku za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Jednocześnie sąd obniżył nałożoną...
ufk
2018/04/16
Sąd Okręgowy uznał za zasadną apelację klienta od wyroku Sądu I instancji w sprawie przeciwko Vienna Life, dotyczącej świadczenia wykupu polisy. Sąd Okręgowy (w wyroku z 21 lutego 2018 r.,...
ufk
2018/03/23
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie i zasądził na rzecz powoda – klienta ubezpieczyciela, zwrot kosztów postępowania w instancji odwoławczej Sąd Okręgowy (w...
ufk
2018/03/02
Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do apelacji powoda w sprawie przeciwko AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Orzekł, iż postanowienia aneksu dotyczące wartości wykupu stanowią niedozwolone postanowienia umowne, stąd też...
ufk
2018/02/19
Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyroki wydane przez Sąd I instancji przeciwko Generali, w sprawach dotyczących poaneksowych spraw przeciwko Generali. Sąd oddalił apelację Generali z 17 stycznia 2017 (sygn. akt...

Wpisy z wcześniejszych lat znajdą Państwo w poprzedniej wersji strony:
https://uokik.gov.pl/html/finanse/ufk/mapa-serwisu.html