Obligacje korporacyjne – kalendarium wydarzeń

Obligacje korporacyjne to papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa w celu pozyskania kapitału do prowadzenia działalności. Obligacja stwierdza, że emitent (przedsiębiorca) ma wobec nabywcy (inwestora, obligatariusza) dług. Nabywcy obligacji są uprawnieni do otrzymywania odsetek i zwrotu kapitału w terminie zapadalności obligacji.
Dowiedz się więcej na temat obligacji korporacyjnych a także obligacji oferowanych przez spółkę GetBack. Zobacz też m.in. wzór reklamacji, schemat ilustrujący przebieg postępowania ws GetBack) >>>
2021
2021/09/22
Chcesz zainwestować w akcje lub obligacje korporacyjne? Nie wierz na słowo sprzedawcy czy doradcy –...
2021/07/30
Prezes Urzędu wydaje decyzje zakazujące stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, decyzje uznające postanowienie wzorca...
2020
2020/10/26
Prezes Urzędu Tomasz Chróstny wydał trzy decyzje dotyczące Getin Noble Banku. Zakwestionował sposób oferowania obligacji...
2020/07/14
Idea Bank po raz kolejny naruszył zbiorowe interesy konsumentów przy oferowaniu skomplikowanych produktów finansowych. Podobnie...
2020/04/27
Prezes UOKiK uznał, że spółka stosowała nieuczciwe praktyki przy oferowaniu i sprzedaży obligacji korporacyjnych. Decyzja...
2020/02/13
Idea Bank stosował misselling, czyli oferował konsumentom obligacje GetBack w sposób niedostosowany do ich potrzeb...
2019
2019/08/06
Idea Bank wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack - uznał prezes UOKiK....
2019/02/07
Jest pierwsza decyzja UOKiK w sprawie sprzedaży obligacji korporacyjnych spółki GetBack - Polski Dom Maklerski...
2018
2018/07/31
UOKiK sprawdza jak banki, domy maklerskie i sama spółka oferowały obligacje GetBack. W toku są...
2018/07/02
Obligacje korporacyjne są to papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa w celu pozyskania kapitału do prowadzenia...