Pomoc dla konsumentów

 • Infolinia konsumencka: 801 440 220 oraz 222 66 76 76*
  poniedziałek-piątek 8:00-18:00
  porady@dlakonsumentow.pl

  *opłata wg taryfy operatora

 • Rzecznik Finansowy
  tel. 22 333 73 28, 22 333 73 25, 22 333 73 32
  porady@rf.gov.pl

  ul. Nowogrodzka 47A
  00-695 Warszawa
  www.rf.gov.pl

 • Rzecznicy konsumentów
  Wyszukiwarka powiatowych rzeczników konsumentów
  Porady prawne, bezpłatna pomoc w napisaniu pisma reklamacyjnego lub procesowego.
  Rzecznik może także wystąpić z powództwem w imieniu konsumenta lub wstąpić – za zgodą konsumenta – do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

 • Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
  tel. 22 262 45 00
  sad.polubowny@knf.gov.pl
  Nie udziela porad prawnych. Forma pozasądowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

  ul. Piękna 20
  skr. poczt. nr 419
  00-549 Warszawa
  www.knf.gov.pl

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  tel. 22 55 60 800
  uokik@uokik.gov.pl
  Skargi, wnioski, zapytania do Urzędu – Elektroniczna skrzynka podawcza w systemie EPUAP
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa


Sprawy techniczne (błędy, podatności, niepoprawne odnośniki)
webmaster@uokik.gov.pl