Pomoc dla konsumentów

  • Infolinia konsumencka: 801 440 220 oraz 222 66 76 76*
   poniedziałek-piątek 10:00-18:00
   porady@dlakonsumentow.pl*opłata wg taryfy operatora
  • Rzecznik Finansowy
   tel. 22 333 73 28, 22 333 73 25, 22 333 73 32
   porady@rf.gov.plul. Nowogrodzka 47A
   00-695 Warszawa
   www.rf.gov.pl
  • Rzecznicy konsumentów
   Wyszukiwarka powiatowych rzeczników konsumentów
   Porady prawne, bezpłatna pomoc w napisaniu pisma reklamacyjnego lub procesowego.
   Rzecznik może także wystąpić z powództwem w imieniu konsumenta lub wstąpić – za zgodą konsumenta – do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
  • Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
   tel. 22 262 45 00
   sad.polubowny@knf.gov.pl
   Nie udziela porad prawnych. Forma pozasądowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.ul. Piękna 20
   skr. poczt. nr 419
   00-549 Warszawa
   www.knf.gov.pl
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   tel. 22 55 60 800
   uokik@uokik.gov.pl
   Skargi, wnioski, zapytania do Urzędu – Elektroniczna skrzynka podawcza w systemie EPUAP
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
  • Gdzie po pomoc? Konsumenckie ABC – podcast

Sprawy techniczne (błędy, podatności, niepoprawne odnośniki)
webmaster@uokik.gov.pl