Włącz wersję kontrastową
Czcionka
A
A
A

Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego w PLN

Wpisz parametry swojego kredytu (znajdziesz je kontaktując się z bankiem lub w swojej umowie) i porównaj raty. Kalkulator pozwala obliczyć orientacyjną wysokość rat stałych dla różnych wartości oprocentowania.

Wysokość raty
Oprocentowanie

 
%

Słownik

Oprocentowanie kredytów hipotecznych - jest pochodną stopy procentowej ustalanej przez przed Radę Polityki Pieniężnej oraz marży banków. Banki mają w ofercie kredyty hipoteczne ze zmiennym, stałym i okresowo stałym oprocentowaniem. Te pierwsze wiążą się z największym ryzykiem, ponieważ jeżeli poziom stawki referencyjnej obniża się lub rośnie, bank odpowiednio przelicza oprocentowanie kredytu. Najbezpieczniejsze są kredyty o stałym oprocentowaniu obowiązującym przez cały czas kredytowania.
Rata kapitałowa - kapitał pozostały do spłaty.
Rata odsetkowa - są to odsetki od kapitału pozostałego do spłaty.

*Zmiana oprocentowania wiąże się ze zmianą stopy WIBOR, która jest powiązana ze stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego. Można zatem z dobrym przybliżeniem powiedzieć, że wzrost stopy referencyjnej NBP przełoży się na podobny wzrost stopy WIBOR, a w konsekwencji wzrost oprocentowania kredytów mieszkaniowych.

1 690,52 PLN

223
rata kapitałowa
rata odsetkowa
1 053,02 PLN
637,50 PLN

Podana wielkość rat może nie uwzględniać innych opłat takich jak dodatkowe ubezpieczenia lub prowizje, które może mieć kredytobiorca.

Jak wzrośnie rata kredytu przy wzroście stopy procentowej? *

Oprocentowanie na obecnym poziomie
+ 0,00 PLN
1 690,52 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 1,0 pkt %
+ 73,50 PLN
1 764,03 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 2,0 pkt %
+ 148,88 PLN
1 839,40 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 3,0 pkt %
+ 226,09 PLN
1 916,62 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 4,0 pkt %
+ 305,13 PLN
1 995,66 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 5,0 pkt %
+ 385,96 PLN
2 076,49 PLN
Oprocentowanie na obecnym poziomie
+ 0,00 PLN
1 690,52 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 0,5 pkt %
+ 73,50 PLN
1 764,03 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 1,0 pkt %
+ 148,88 PLN
1 839,40 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 1,5 pkt %
+ 226,09 PLN
1 916,62 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 2,0 pkt %
+ 305,13 PLN
1 995,66 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 2,5 pkt %
+ 385,96 PLN
2 076,49 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 3,0 pkt %
+ 468,55 PLN
2 159,08 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 3,5 pkt %
+ 552,88 PLN
2 243,40 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 4,0 pkt %
+ 638,90 PLN
2 329,43 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 4,5 pkt %
+ 726,58 PLN
2 417,11 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 5,0 pkt %
+ 815,89 PLN
2 506,41 PLN