Czcionka
A
A
A

Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego

Wpisz parametry swojego kredytu (znajdziesz je kontaktując się z bankiem lub w swojej umowie) i porównaj raty. Kalkulator pozwala obliczyć orientacyjną wysokość rat dla różnych wartości oprocentowania.

Wysokość raty
Oprocentowanie

 
%

Słownik

Oprocentowanie kredytów hipotecznych - jest pochodną stopy procentowej ustalanej przez przed Radę Polityki Pieniężnej oraz marży banków. Banki mają w ofercie kredyty hipoteczne ze zmiennym, stałym i okresowo stałym oprocentowaniem. Te pierwsze wiążą się z największym ryzykiem, ponieważ jeżeli poziom stawki referencyjnej obniża się lub rośnie, bank odpowiednio przelicza oprocentowanie kredytu. Najbezpieczniejsze są kredyty o stałym oprocentowaniu obowiązującym przez cały czas kredytowania.
Oprocentowanie kredytu hipotecznego opiera się na stopie rynkowej WIBOR (zwykle WIBOR 3M) która w długim okresie zachowuje się podobnie jak stopa referencyjna, czyli np. wzrost stopy o 1 punkt procentowy przekłada się na wzrost WIBOR-u o mniej-więcej 1 punkt procentowy, w krótkich okresach jednak dostosowanie może być inne, co zresztą obserwujemy obecnie. Dodatkowo, banki zmieniają oprocentowanie kredytów nie od razu po decyzji RPP, ale zwykle w cyklach trzymiesięcznych. Oznacza to w praktyce, że w tym samym banku w tym samym momencie różni klienci mogą mieć różne oprocentowanie kredytów nawet przy tej samej marży kredytowej.
Rata kapitałowa – kapitał pozostały do spłaty
Rata odsetkowa – są to odsetki od kapitału pozostałego do spłaty

1 690,52 PLN

223
rata kapitałowa
Rata odsetkowa
1 053,02 PLN
637,50 PLN

Podana wielkość rat może nie uwzględniać innych opłat takich jak dodatkowe
ubezpieczenia lub prowizje, które może mieć kredytobiorca.

Jak zmieni się rata przy zmianie stopy procentowej?
ZMIANAROCZNA ZMIANA
WYSOKOŚĆ RATYSUMA RAT
Oprocentowanie spada o 2,0%
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
Oprocentowanie spada o 1,0%
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
Oproc. kredytu na obecnym poziomie
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 1,0%
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 2,0%
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 3,0%
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
ZMIANAROCZNA ZMIANA
WYSOKOŚĆ RATYSUMA RAT
Oprocentowanie spada o 2,0%
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
Oprocentowanie spada o 1,5%
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
Oprocentowanie spada o 1,0%
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
Oprocentowanie spada o 0,5%
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
Oproc. kredytu na obecnym poziomie
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 0,5%
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 1,0%
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 1,5%
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 2,0%
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 2,5%
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
Oprocentowanie wzrasta o 3,0%
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
+ 0,00 PLN+ 0,00 PLN
Jaki skutek przyniesie nadpłata kredytu?
Jeśli zmniejszasz raty
-
-
-
-
Jeśli skracasz okres kredytowania
-
-
-
-

Symulacja nie uwzględnia dodatkowych opłat banków. Sprawdź w umowie oraz tabeli opłat prowizji czy bank pobierze opłatę, gdy nadpłacisz kredyt hipoteczny.