UOKiK wydał decyzję ws. GetBack

Posted on Category:Obligacje

Prezes UOKiK uznał, że spółka stosowała nieuczciwe praktyki przy oferowaniu i sprzedaży obligacji korporacyjnych. Decyzja może znacząco ułatwić dochodzenie przez konsumentów ich ewentualnych indywidualnych roszczeń cywilnoprawnych, innych niż to, co przewidują postanowienia układu spółki z wierzycielami.
Na etapie postępowania UOKiK potwierdził trzy postawione spółce GetBack zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd.
Przedstawiając produkty GetBack, przedstawiciele spółki zapewniali konsumentów, że:

  1. inwestycje w ich obligacje są bezpieczne, a utrata zainwestowanych środków jest mało prawdopodobna;
  2. sytuacja finansowa spółki jest stabilna;
  3. oferta kierowana jest tylko do wybranych konsumentów i jest ograniczona w czasie.

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podczas oferowania obligacji przez GetBack doszło do wielu nieprawidłowości.
Po pierwsze, obligacje korporacyjne nie są tak bezpieczną formą inwestowania jak obligacje skarbowe – nie są bowiem gwarantowane przez państwo, a na ich bezpieczeństwo wpływa sytuacja finansowa firmy, która je emituje. Emitent powinien informować o tym konsumentów, a także o tym że obligacje korporacyjne nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – co oznacza, że w razie niewypłacalności emitenta, konsument może stracić swoje pieniądze.
Po drugie, latem 2017 r. zarząd GetBacku zdawał sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej spółki – na koniec 2017 r. skonsolidowana strata spółki wyniosła 1,35 mld zł. Tymczasem jeszcze w 2018 r. przedstawiciele spółki zapewniali swoich klientów, że spółka jest rentowna i nie grozi jej upadek.
Po trzecie, używanie argumentu, że oferta skierowana jest tylko do wybranych konsumentów i jest ograniczona w czasie, wymuszało na konsumentach podejmowanie natychmiastowych decyzji, bez szansy na analizę dokumentów.
GetBack stosował zakwestionowane praktyki do 31 marca 2018 r. Prezes UOKiK nakazał spółce publikację na stronie internetowej oświadczenia z informacją o nieprawidłowościach i linkiem do decyzji.

Decyzja potwierdza wprowadzenie konsumentów w błąd przy oferowaniu obligacji korporacyjnych przez GetBack – tym samym po uprawomocnieniu się będzie stanowiła prejudykat dla sądów i może znacząco ułatwić dochodzenie przez konsumentów ich ewentualnych indywidualnych roszczeń cywilnoprawnych, innych niż to, co przewidują postanowienia układu spółki z wierzycielami. W takim przypadku sądy będą związane stanem faktycznym potwierdzonym w decyzji Prezesa UOKiK. Jednocześnie nałożenie na spółkę kolejnych sankcji finansowych naruszałoby postanowienia zatwierdzonego przez sąd i prawomocnego układu spółki z wierzycielami. Jak wynika z postanowień układu obecnie Spółka nie jest w stanie wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji korporacyjnych. Dodatkowe obciążenia finansowe mogłyby w efekcie jeszcze bardziej ograniczyć możliwości odzyskania przez wierzycieli pieniędzy wskazanych w układzie. O nienakładanie kary finansowej na podmiot prosili Prezesa UOKiK obligatariusze, co znajduje uzasadnienie z punktu widzenia interesów poszkodowanych konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.
Decyzja Prezesa UOKiK jest nieprawomocna – spółka może zatem odwołać się do sądu w ciągu miesiąca od jej doręczenia
GetBack (obecnie w restrukturyzacji) to spółka, która przez ponad 2 lata masowo emitowała obligacje korporacyjne aby pozyskać środki na swoją działalność. Oferowała je za pośrednictwem banków i domów maklerskich, ale także przez własną sieć sprzedaży. Większa część emisji obligacji następowała w trybie oferty prywatnej, a zatem do maksymalnie 149 inwestorów. Pozwalało to spółce uniknąć sporządzania prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego, które wymagają zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia do publicznej wiadomości.

Pliki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Decyzja nr DOZiK 4/2020 2020-04-27 15:51 8 MB 1000
Tagi: ,