UFK mają charakter mieszany

Posted on Category:ufk
Sąd Najwyższy uznał, że umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. uefki) mają charakter mieszany, czyli inwestycyjno-ubezpieczeniowy. To bardzo korzystne orzeczenie dla klientów posiadaczy polis. Oznacza, że termin przedawnienia roszczeń o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia dla umów z UFK wynosi dziesięć lat, zgodnie z art. 118 kc (po nowelizacji, która obowiązuje od 9 lipca 2018 r., okres ten został skrócony do sześciu lat), a nie trzy lata, jak to wynika z przepisów dotyczących umów ubezpieczenia (czas przedawnienia roszczeń z tytułu umów ubezpieczeniowych).
Trzy uchwały SN z 10 sierpnia 2018 r. (sygn.: III CZP 13/18, III CZP 20/18, III CZP 22/18) wskazują, że  umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to tzw. umowy mieszane – ubezpieczeniowo-inwestycyjne.
Zdaniem Sądu, w przypadku takich umów wartość wykupu nie stanowi kosztu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W uefkach kluczowe znaczenie ma bowiem ich inwestycyjny charakter – duża część składek lokowana jest w fundusze kapitałowe. Aspekt ubezpieczeniowy jest zatem drugorzędny. Stąd w opinii Sądu Najwyższego w kwestii roszczeń związanych z wypłatą wartości wykupu polisy mają zastosowanie ogólne przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c.), a nie przepisy o przedawnieniu roszczeń dla umów ubezpieczenia (art. 819 k.c.).
Uchwały SN są kluczowe dla osób, które przed czasem rozwiązały umowy na polisy na życie z UFK i z tego tytułu mają roszczenia związane z tzw. wartością wykupu polisy.
Co to oznacza dla klientów ubezpieczycieli?
Klienci towarzystw ubezpieczeniowych, którzy w przeszłości (do 9 lipca 2018 r.) rozwiązali tego typu umowy – przez co ponieśli koszty opłat likwidacyjnych – mają 10 lat na ubieganie się o zwrot wartości wykupu. Zanim SN wydał uchwały, było to przedmiotem licznych dyskusji. W takich sprawach konsumenci mogli liczyć na wsparcie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który już wcześniej prezentował stanowisko analogiczne do stanowiska SN. Do tej pory Prezes UOKiK wydał 23 decyzje dotyczące sprzedaży polis z ufk i zawarł porozumienia z 17 ubezpieczycielami.
Klientów, którzy rozwiązali umowę z ubezpieczycielem po 9 lipca 2018 r. i ponieśli w związku z tym straty, obowiązuje sześcioletni okres przedawnienia.
Szacuje się, że osób poszkodowanych przez TU z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy z ubezpieczeniem kapitałowym jest kilkadziesiąt tysięcy. Straty indywidualnych klientów wynoszą średnio od 10 do 15 tys. zł.
Znamy póki co ustne uzasadnienie wyroków Sądu Najwyższego. Ostateczne rozstrzygnięcie przyniesie pisemne uzasadnienie SN.

Attachments

Tagi: