SOKiK potwierdził decyzję UOKIK ws. Raiffeisena

Posted on Category:ufk
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie (dawniej Polbank) od decyzji Prezesa UOKiK, uznającej praktyki banku za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Jednocześnie sąd obniżył nałożoną karę.
Sprawa dotyczy decyzji UOKiK z 2014 r. Bank zawierał z konsumentami umowy przez telefon, nie przesyłając uprzednio informacji dotyczących zawierania umów na odległość; nie uznawał też odstąpień konsumentów od umowy w przewidzianym przez prawo 30-dniowym terminie. Ponadto nie zaznaczał, że oferowany Program Pomnażania Oszczędności Kumulatus jest umową o tzw. polisolokatę. Konsultanci przedstawiali ofertę jako „program”, „oszczędzanie”. W konsekwencji wielu konsumentów nie wiedziało, na jaki produkt się zdecydowali. Bank nie informował również, że stracą wpłacone środki w razie rezygnacji w pierwszych dwóch latach trwania umowy.
Wobec tego Prezes Urzędu nałożył na spółkę karę w wysokości ponad 21 mln zł.
W maju 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ― Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ― oddalił odwołanie Raiffeisen Bank od decyzji UOKiK. W ustnym uzasadnieniu SOKiK powołał się na wyrok Sądu Najwyższego w innej sprawie, w którym SN stwierdził, że Raiffeisen Bank jest następcą prawnym i procesowym Polbanku. Sąd wskazał, że w przypadku zawierania umów przez telefon, bank był zobowiązany do rzetelnego informowania swoich klientów. Sąd podzielił także opinie Prezesa UOKiK dotyczące nagrań rozmów telefonicznych konsultantów banku z klientami, wnioskując z nich, że rozmowy dotyczyły produktu oszczędnościowego, a nie ubezpieczenia.
Zdaniem SOKiK, kara nałożona przez UOKiK na Raiffeisen była za wysoka, dlatego obniżył ją do blisko 6 mln zł.
Tagi: , ,