13 maja 2016

II RAPORT RZECZNIKA FINANSOWEGO O UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE Z UFK

Jak wynika z przedstawionej w II Raporcie analizy orzeczeń sądowych, opublikowanym w marcu 2016 r., sukces w postępowaniach przynosi klientom powołanie się na tzw. abuzywność postanowień umownych. Sądy najczęściej przychylają się do stanowiska, że pobieranie rażąco wysokich opłat likwidacyjnych jest bezprawne.

Zdjęcie powiązane

W Raporcie przeanalizowano decyzje Prezesa UOKiK, dzięki którym ubezpieczyciele zobowiązali się do obniżenia opłat likwidacyjnych, a także zaprezentowano dotychczasowe doświadczenia i orzecznictwo sądowe dotyczące sporów klientów z instytucjami finansowymi. Ich analiza pokazuje, że wygraną przynosi przede wszystkim powołanie się na tzw. abuzywność postanowień umownych. Chodzi tu szczególnie o zapisy dotyczące pobierania rażąco wysokich opłat likwidacyjnych. Wpływ na korzystne dla klientów decyzje sądów ma też argumentacja dostarczana przez Rzecznika Finansowego w ramach tzw. istotnego poglądu w sprawie. W 2015 r. Rzecznik przedstawił ponad 100 istotnych dla sprawy poglądów w postępowaniach sądowych dotyczących umów ubezpieczenia na życie z ufk. Dotyczyły one zarówno postępowań indywidualnych jak i pozwów zbiorowych. W ponad 80% spraw sąd stanął po stronie klienta.

Opracowanie to stanowi drugą część wydanego w grudniu 2012 r. raportu ówczesnego Rzecznika Ubezpieczonych. Powstał on w odpowiedzi na coraz większy stopień skomplikowania produktów inwestycyjnych przy jednoczesnym kierowaniu ich do coraz szerszej rzeszy klientów. Raport zawiera szczegółową analizę prawną umów ubezpieczenia na życie z ufk w kontekście ich zgodności z prawem ubezpieczeniowym. Opracowanie wskazuje też m.in. negatywne konsekwencje ubezpieczenia w formie grupowej, która jest dużo mniej korzystna dla konsumenta niż indywidualna, oraz przytacza opisywane w skargach konsumenckich naganne praktyki stosowane przez banki, doradców i ubezpieczycieli.

Skutkiem jego publikacji był znaczący wzrost skarg klientów instytucji finansowych – w 2010 r. było ich 103, a w latach 2013-2015, już ponad 3700. To może świadczyć o rosnącej świadomości praw klientów oraz zdeterminowaniu do dochodzenia swoich praw – także na drodze sądowej.

Jak Rzecznik Finansowy pomaga w sprawach związanych z ubezpieczeniami z ufk?

  • Konsultacje w trakcie dyżurów telefonicznych - od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00, pod nr telefonu 22 333 73 28
  • Odpowiedzi na pytania mailowe - adres: porady@rf.gov.pl
  • Interwencje po wniesieniu skargi (po odrzuceniu reklamacji przez ubezpieczyciela)
  • Przeprowadzenie próby ugodowej w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów (obligatoryjne dla towarzystwa, koszt dla klienta 50 zł)
  • Wydanie tzw. istotnego poglądu w sprawie w postępowaniu sądowym (na wniosek sądu lub klienta)

Prośby o interwencję, przeprowadzenie postępowania ugodowego czy wydanie istotnego podglądu w sprawie należy przesyłać na adres siedziby Rzecznika Finansowego Aleje Jerozolimskie 87, 02-001, Warszawa. Więcej szczegółów na www.rf.gov.pl.

Pliki do pobrania

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję