Alternatywne projekty inwestycyjne – kolejne działania UOKiK

Posted on Category:Inwestycje alternatywne

UOKiK podejmuje intensywne działania by wyeliminować dostępne przez internet projekty alternatywnego inwestowania. Systemy promocyjne typu piramida obiecują uczestnikom korzyści, uzależnione przede wszystkim od wprowadzania do systemu kolejnych osób. Urząd wyjaśnia czy platformy internetowe iGenius, Dream Trips i Jifu nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów

Monitoring UOKiK i sygnały z rynku wskazują na dużą aktywność nieuczciwych przedsiębiorców, którzy obiecują internautom możliwość zarabiania pieniędzy poprzez uczestnictwo w ryzykownych projektach inwestycyjnych. Obejmują one szeroką, atrakcyjną dla konsumentów, tematykę – inwestowanie, zdrowie, fitness, edukację czy podróże. W wielu przypadkach twórcy tych systemów epatują w internecie bogactwem i luksusem, próbując zwerbować do projektów osoby młode lub bez stabilnej sytuacji zawodowej, kusząc ich wizją szybkich i istotnych zysków. UOKiK aktywnie monitoruje rynek pod kątem występowania nielegalnych systemów promocyjnych typu piramida i prowadzi działania w celu wyeliminowania tego typu praktyk rynkowych.

Systemy promocyjne typu piramida stwarzają pozory wysokich zysków dostępnych tylko dla wtajemniczonych. Takie systemy po pewnym czasie muszą upaść, bowiem wpłacane pieniądze trafiają tylko do ich organizatorów i osób zajmujących wyższą pozycję w strukturze piramidy. W takim systemie nie ma żadnego produktu lub usługi, której sprzedaż przyniosłaby wartość dodaną i wypracowała realne zyski. Apelujemy do konsumentów o sceptyczne podchodzenie do tego typu ofert inwestycyjnych – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Konsumencie, pamiętaj!

Zanim zdecydujesz się na inwestycję swoich oszczędności – sprawdź podmiot ją oferujący na stronach UOKiK, Rzecznika Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Zwróć uwagę na listę ostrzeżeń publicznych przed potencjalnie niebezpiecznymi formami inwestowania.

Systemy promocyjne typu piramida maskowane są często hasłami „program”, „inwestycje”, „zarabianie w internecie”, „zarabianie w domu”, „platforma reklamowa”, czy „klub”. Jako przykrywka oferowane są inwestycje w tokeny, kryptowaluty, pakiety edukacyjne, apartamenty czy usługi turystyczne.  Konsumenci namawiani są do włączenia się w projekty, stwarzające pozory limitowanej oferty – tylko dla wybranych.

Niezależnie od wykorzystywanego pretekstu, wspólnym mianownikiem takich systemów jest nakłanianie do rekrutacji nowych członków, budowanie struktury oraz obietnica zysków. Zyski pochodzą od nowych uczestników, jednak system po pewnym czasie musi upaść, bowiem wpłacane pieniądze nie są inwestowane w żadne aktywa.

Obecnie Prezes UOKiK, m.in. po sygnałach od konsumentów, prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie platform internetowych:

  • iGenius – oferującej usługi edukacyjne w dziedzinie zarządzania finansami oraz
  • Dream Trips (dawniej: WorldVentures) – nakłaniającej konsumentów do dołączenia do klubu podróżniczego.

Prezes Urzędu przygląda się tez projektowi Jifu, który w zamian za comiesięczną subskrypcję udostępnia m.in wyszukiwarkę usług turystycznych oraz oferuje prowizję za wprowadzenie do projektu kolejnych osób. Platformy iGenius, Dream Trips i Jifu potencjalnie mogą stanowić systemy promocyjne typu piramida, w których zarabianie jest uzależnione od pozyskiwania nowych członków do struktury dystrybucyjnej.

Ponadto Prezes Urzędu postawił zarzuty promotorom projektów inwestycyjnych – Grzegorzowi Baryle, Franciszkowi Rumakowi i Łukaszowi Spórnie, którym zarzuca propagowanie projektu IM.Academy udającego sprzedaż pakietów edukacyjnych z dziedziny finansów i e-commerce. Spółka ta jest znana UOKiK z prowadzonego od lipca 2022 r. postepowania dotyczącego założenia i propagowania  systemu promocyjnego typu piramida.  W  sprawie IM.Academy Prezes UOKiK zdecydował się na skorzystanie z wyjątkowego narzędzia chroniącego potencjalnych poszkodowanych i lipcu 2022 r. wydał  ostrzeżenie konsumenckie, którego zasadność potwierdził Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK korzysta z możliwości wydania takiego ostrzeżenia, jeżeli stwierdzi uzasadnione podejrzenie stosowania przez konkretnego przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów. Więcej informacji na temat pozostałych 18 ostrzeżeń konsumenckich wydanych przez Prezesa UOKiK na https://uokik.gov.pl/ostrzezenia_konsumenckie.php.

UOKiK stale monitoruje rynek inwestycji finansowych, szczególnie zwracając uwagę na pojawiające się propozycje wysokich zarobków bez ponoszenia ryzyka. Systemy promocyjne typu piramida należy odróżnić od tzw. piramid finansowych, które są oszustwem i w przypadku podejrzenia, że mogliśmy się z nimi zetknąć należy skontaktować się z Policją lub Prokuraturą. Za założenie, prowadzenie lub propagowanie systemów promocyjnych typu piramida, przedsiębiorcy grozi kara do 10 proc. obrotu, a osobom zarządzającym do 2 mln zł.

Przykładem ostatnich działań Prezesa UOKiK dotyczących tych nieuczciwych praktyk są kary na spółki Wisepro Foctral i Vital Trading oraz dwóch managerów.

Brałeś udział w szkoleniu Fraktal Trader, wypełnij ankietę UOKiK

Posted on Category:Inwestycje alternatywne

UOKiK bada sprawę szkoleń finansowo-inwestycyjnych organizowanych przez Fraktal Trader lub podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze spółką.
Jeśli brałeś udział w szkoleniach organizowanych pod marką „Fraktal Trader”, bądź czujesz się poszkodowany przez organizatorów tych szkoleń, podziel się z nami opiniami nt.

  • metod reklamowania szkolenia,
  • przebiegu szkolenia,
  • informacji przekazywanych konsumentom podczas szkolenia.

Wasze opinie będą pomocne w prowadzonym przez UOKiK postępowaniu wyjaśniającym, wszczętym w związku z podejrzeniem stosowania przez Fraktal Trader praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Pobierz ankietę >>>
Możesz ją wysłać:

  • tradycyjną pocztą – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
  • bądź mailem – lodz@uokik.gov.pl, w temacie email wpisując: „Ankieta RŁO.405.4.2020 imię nazwisko”