Decyzja i kara Prezesa UOKiK wobec Open Life TU Życie

Posted on Category:ufk
ubezpieczenie, UFK, misselling

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na firmę ubezpieczeniową Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie karę w wysokości ponad 20 mln zł za stosowanie nieuczciwej sprzedaży, tzw. misselingu, ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). 
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny o decyzji i karze nałożonej na Open Life
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, po zawiadomieniu ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, przeanalizował w toku postępowania umowy UFK zawierane przez konsumentów w Open Life TU Życie S.A. oraz ankiety wypełniane przez nich w trakcie sprzedaży. Ustalił, że:

  • Open Life TU Życie S.A. kwestionowane w decyzji UOKiK praktyki stosował od 2016 r. do końca 2018 r.
  • Open Life TU Życie S.A. oferując konsumentom umowy UFK proponował produkty zawierające bardziej ryzykowne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, niż życzyli sobie tego w ankiecie.
    Oto przykład: jeśli konsument zaznaczył w ankiecie, że akceptuje średnie ryzyko inwestycyjne, ubezpieczyciel przedstawiał mu ofertę funduszy kapitałowych o podwyższonym ryzyku.
  • Ubezpieczyciel zawierał ponadto z konsumentami umowy UFK na okres dłuższy, niż wskazany przez konsumentów.
    Przykład: klienci zaznaczali, że są zainteresowani umową na maksymalnie 10 lat. Tymczasem Open Life TU Życie proponował umowy, które miały trwać dłużej, co mogło narażać klientów na straty, gdyż w deklarowanym okresie na jaki chcieli zainwestować pieniądze, wybrane fundusze mogły nie przynieść zakładanych zysków.
  • Ubezpieczyciel wprowadzał także niektórych konsumentów w błąd, oferując im umowy UFK nieadekwatne do ich potrzeb i profilu ryzyka, określonych na podstawie wypełnionej ankiety. Przedstawiał im jednocześnie do podpisu oświadczenie, przenoszące na nich odpowiedzialność za podjętą przez ubezpieczyciela decyzję i nie informując ich o jego rzeczywistych skutkach.

Decyzja Prezesa UOKiK nie jest prawomocna. Spółka ma możliwość odwołać się do sądu.