Prezes UOKiK nałożył na Lartiq ponad 7,2 mln zł kary

Posted on Category:Inwestycje alternatywne

Spółka Lartiq (dawniej Trigon) wprowadzała konsumentów w błąd, oferując fundusze inwestycyjne. Konsumenci byli zapewniani o „pełnym zabezpieczeniu kapitału” i nieinformowani o ryzyku związanym z gwarancjami spółki GetBack.

UOKiK przeprowadził ankiety wśród ponad stu nabywców certyfikatów inwestycyjnych Lartiq. Wynika z nich, że przy podejmowaniu decyzji o inwestycji większość osób kierowała się kryteriami, takimi jak ochrona kapitału, pewność inwestycji, brak ryzyka czy bezpieczeństwo.
– Spółka Lartiq naruszała prawa konsumentów poprzez zamieszczanie nierzetelnych informacji w prezentacjach produktowych i innych dokumentach wykorzystywanych przy emitowaniu certyfikatów inwestycyjnych – stwierdził Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nieprawidłowości dotyczyły emisji Lartiq Profit XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXX Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (NS FIZ).

Certyfikaty inwestycyjne funduszy Lartiq kupowali często konsumenci, którzy nie mieli specjalistycznej wiedzy, tylko chcieli dobrze ulokować swoje oszczędności, np. z myślą o przyszłej emeryturze.
Za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Lartiq karę finansową w łącznej wysokości ponad 7,2 mln zł (7 267 124 zł).

Spółka ma także poinformować o decyzji wszystkich konsumentów, którzy nabyli certyfikaty inwestycyjne wymienionych wyżej funduszy. Z korespondencji dowiedzą się także, że mogą domagać się od przedsiębiorcy naprawienia szkody, czyli unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu kosztów związanych z nabyciem produktu.
Decyzja wobec Lartiq nie jest prawomocna, zaś spółka może się odwołać do sądu.