Brałeś udział w szkoleniu Fraktal Trader, wypełnij ankietę UOKiK

Posted on Category:Inwestycje alternatywne

UOKiK bada sprawę szkoleń finansowo-inwestycyjnych organizowanych przez Fraktal Trader lub podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze spółką.
Jeśli brałeś udział w szkoleniach organizowanych pod marką „Fraktal Trader”, bądź czujesz się poszkodowany przez organizatorów tych szkoleń, podziel się z nami opiniami nt.

  • metod reklamowania szkolenia,
  • przebiegu szkolenia,
  • informacji przekazywanych konsumentom podczas szkolenia.

Wasze opinie będą pomocne w prowadzonym przez UOKiK postępowaniu wyjaśniającym, wszczętym w związku z podejrzeniem stosowania przez Fraktal Trader praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Pobierz ankietę >>>
Możesz ją wysłać:

  • tradycyjną pocztą – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
  • bądź mailem – lodz@uokik.gov.pl, w temacie email wpisując: „Ankieta RŁO.405.4.2020 imię nazwisko”