Zarzuty UOKiK wobec Compensy

Posted on Category:ufk

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił spółce Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie zarzut stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

(…) Konsument nie ma obowiązku dogłębnego zapoznawania się ze szczegółami ofert, które go nie interesują. Jednocześnie tak istotne zmiany, jak rozszerzenie trwającej umowy ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka i podniesienie wysokości składki wymagają wyraźnej, jednoznacznej zgody konsumenta. Nie może być ona domniemana, analogicznie jak niedopuszczalne byłoby zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie milczącej akceptacji klienta – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., należąca do Vienna Insurance Group, wysyłała do swoich klientów pisma z podziękowaniami w związku z rocznicą ubezpieczenia oraz informacją o specjalnej ofercie. Proponowała rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, wiążące się z podwyższeniem składki. W szczegółach oferty spółka informowała, że jeśli konsument jest zainteresowany ofertą, wystarczy, że będzie wpłacał wyższą składkę. Klienci nie zainteresowani ofertą mieli natomiast zawiadomić o tym ubezpieczyciela – ci, którzy tego nie zrobili, byli informowani o niedopłacie i wzywani do zapłaty brakującej kwoty.

W przypadku gdy zarzut się potwierdzi, spółce grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.