Stanowisko Prezesa UOKiK w sprawie transakcji nieautoryzowanych

Posted on Category:Nieautoryzowane transakcje

Dostawca usług płatniczych ma obowiązek niezwłocznie zwrócić płatnikowi kwotę transakcji, jeżeli została dokonana bez jego zgody. Są dwa wyjątki: uzasadnione podejrzenie próby oszustwa ze strony płatnika oraz zgłoszenie po upływie 13 miesięcy od transakcji. Szczegóły znajdziesz w najnowszym stanowisku Prezesa Urzędu.

Tagi: , ,