Prezes UOKiK sprzeciwia się ujemnemu oprocentowaniu lokat

Posted on Category:Finanse

Wprowadzenie przez banki ujemnego oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych uderzyłoby w konsumentów. Dlatego Prezes UOKiK Tomasz Chróstny odpowiedział na doniesienia medialne, a także zapowiedź Związku Banku Polskich i sprzeciwił się planom instytucji finansujących.
Zdaniem Prezesa UOKiK, taka decyzja może mieć wpływ na wiele aspektów makroekonomicznych. – Tego typu zakusy ze strony niektórych banków i ich organizacji branżowej z pewnością podważą i tak już nadwyrężone zaufanie społeczeństwa do systemu bankowego – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.
W tym momencie oszczędności konsumentów już są narażone na uszczuplenie siły nabywczej z powodu zerowego oprocentowania lokat, wzrastających opłat i prowizji bankowych, czy wyższej inflacji. – Wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów przez banki byłoby jednak nieporównywalnie potężniejszym ciosem wymierzonym w oszczędności konsumentów – wyjaśnił Prezes UOKiK.
Potencjalne skutki ujemnego oprocentowania lokat:

  • poszukiwanie przez konsumentów alternatywnych i nie zawsze bezpiecznych sposobów lokowania pieniędzy,
  • dalszy wzrost cen nieruchomości,
  • wzrost ryzykownych inwestycji,
  • wzrost kradzieży i oszustw, których ofiarami byliby konsumenci,
  • zwiększenie gotówki w obiegu (i szarej strefy).

Zdaniem UOKiK, wprowadzanie ujemnego oprocentowania depozytów byłoby bezpodstawne prawnie i szkodliwe dla rynku finansowego i gospodarki, zwłaszcza z uwagi na zmiany postaw konsumentów do oszczędzania. Dlatego Prezes UOKiK zaapelował do banków o rozsądek i odpowiedzialność; zapewnił także o stałej analizie sygnałów napływających z rynku.

 

Tagi: