Prezes UOKiK nałożył 4 mln zł kary na Profi Credit Polska

Posted on Category:Finanse

Prezes UOKiK nałożył na firmę pożyczkową Profi Credit Polska S.A. ponad 4 mln zł kary za krzywdzące praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
Za bezprawne działania Prezes UOKiK uznał:

  • nieudzielanie konsumentom rzetelnych informacji o warunkach wypowiedzenia umowy
  • naliczanie konsumentom dodatkowych opłat za okres po jej rozwiązaniu
  • obciążanie klientów płatnościami za monity sms, połączenia telefoniczne i inną korespondencję w maksymalnych wartościach umownych.

Tę praktykę firma stosowała do marca 2016 roku, jednak mimo zaniechania powyższych praktyk Profi Credit Polska nie postępowania w pełni uczciwie względem konsumentów – nie udzielała konsumentom rzetelnych informacji o warunkach wypowiedzenia umowy i niesłusznie naliczała konsumentom opłaty za okres po rozwiązaniu umowy.
Profi Credit Polska pobierała opłaty, które często przewyższały zaciągnięte przez konsumentów kredyty. Firma wypłacała klientom kolejne pożyczki, bez ich zgody oraz bez oceny zdolności do ich spłaty. Takie działania naruszały zbiorowe interesy konsumentów.
Ponad 4 mln zł kary dla Profi Credit Polska - decyzja Prezesa UOKiK
Decyzja jest nieprawomocna. Spółce przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Treść decyzji do pobrania >>>

Tagi: ,