Postępowanie wyjaśniające dotyczące oferowania konsumentom certyfikatów funduszy inwestycyjnych Trigon

Posted on Category:Finanse

Apelujemy o wypełnienie ankiety dotyczącej oferowania konsumentom certyfikatów funduszy inwestycyjnych Trigon Profit.
Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące m.in. oferowania konsumentom przez podmioty rynku finansowego nabycia certyfikatów niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych serii Trigon Profit. Celem postępowania jest w szczególności wstępne ustalenie, jakie informacje były przekazywane konsumentom przez ww. podmioty na temat proponowanych instrumentów finansowych oraz czy były to informacje rzetelne, prawdziwe i pełne, a także czy przy oferowaniu lub sprzedaży tych instrumentów nie dochodziło do missellingu.
Wynikiem prowadzonego obecnie postępowania wyjaśniającego może być wszczęcie postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
W toku postępowania podjęto szereg czynności mających na celu zgromadzenie i zabezpieczenie materiałów dowodowych. Istotnym źródłem informacji w ramach tych działań są materiały przekazywane przez samych konsumentów. Niezależnie od otrzymanych zawiadomień, Urząd przesłał drogą elektroniczną do większości konsumentów, którzy nabyli certyfikaty inwestycyjne ww. funduszy, ankietę z informacją o zakresie prowadzonego postępowania oraz prośbą o jej wypełnienie i odesłanie (wraz z posiadaną korespondencją elektroniczną).
W dalszym ciągu istnieje możliwość przesłania wypełnionej ankiety i w ten sposób udzielenia pomocy w zbieraniu materiału dowodowego.
Wypełnioną ankietę można przesłać na adres Delegatury UOKiK w Łodzi (lodz@uokik.gov.pl oraz ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź). Formularz ankiety można znaleźć poniżej, w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
xls Ankieta UOKiK do konsumentów dot. Trigon Profit NS FIZ.xls 2019-07-31 10:40 1 MB 794
Tagi: , ,