04 marca 2015

ZBP O UJEMNYM OPROCENTOWANIU

Rada Prawa Bankowego działająca przy Związku Banków Polskich w liście do instytucji finansowych i administracji państwowej wskazuje, że zastosowanie ujemnego oprocentowania jest sprzeczne z duchem i literą prawa.

UOKiK Wszczyna postepowanie wyjaśniające

Rada prezentuje stanowisko, iż w świetle wykładni obowiązujących przepisów prawa, oprocentowanie kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej nie może być niższe niż 0%. Rada zwraca uwagę na ustawowo zdefiniowany obowiązek zwrotu kapitału kredytu i odpłatny charakter umowy, a także na związaną z tym funkcję oprocentowania jako wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapitału i premię za ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy. Wśród adresatów pisma znaleźli się przedstawiciele branży bankowej, Ministerstwo Finansów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski.

Pliki do pobrania

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję