29 maja 2015

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE ODRZUCA POZEW ZBIOROWY KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM

Sąd Okręgowy w Warszawie 28 maja 2015 r. po rozpoznaniu 14 maja 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie przeciwko Bankowi Millennium S.A. postanowił odrzucić pozew i zasądzić od powoda na rzecz pozwanego banku kwotę 7217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Niedozwolone Klauzule Getin Noble Banku

Powód żądał ustalenia, że Bank ponosi odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w efekcie stosowania w umowach kredytowych niedozwolonych klauzul, określających warunki spłaty kredytów hipotecznych indeksowanych do franka szwajcarskiego. 

Pozwany wniósł o odrzucenie pozwu wskazując, iż sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu grupowym m.in. dlatego, że część członków grupy nie jest konsumentami, zawarli oni różne rodzaje umów, a część z nich została zmieniona aneksami.

Sąd odrzucił pozew zaznaczając, że rozstrzygnięcie dotyczy tylko kwestii formalnych. Sąd nie odniósł się do kwestii merytorycznych, a jedynie dopuszczalności dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym.

W ustnym uzasadnieniu Sąd orzekł, że sprawa ta nie nadaje się do rozpoznania w postępowaniu grupowym, gdyż należałoby zbadać wszystkie umowy każdego z członków grupy liczącej 3,5 tys. osób. Zdaniem Sądu to znacznie utrudniłoby i wydłużyłoby proces, a zatem nie spełniłby on swojego podstawowego celu, jakim jest uproszczenie postępowania i szybkie uzyskanie rozstrzygnięcia.

Pisemne uzasadnienie może zostać sporządzone w przeciągu najbliższych tygodni.

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję