24 marca 2015

SĄD ODDALA POZEW O UNIEWAŻNIENIE UMOWY WE FRANKACH

Krakowski sąd uznał, iż nie ma podstaw do unieważnienia umowy, ponieważ kredytobiorca zaakceptował warunki umowy i potwierdził podpisem ostrzeżenie o możliwości zmiany kursu waluty.

Niedozwolone Klauzule Getin Noble Banku

Powód wnosił o uznanie umowy za nieważną w całości twierdząc, iż nie został prawidłowo poinformowany o ryzyku walutowym, a zatem umowa została zawarta pod wpływem błędu. Wskazał również, iż choć podpisał oświadczenie o świadomości ryzyka walutowego, to klauzule były zbyt ogólne i nie wskazywały, na czym to ryzyko miałoby polegać. Przedstawiciel pozwanego Raiffeisen Banku Polska wniósł o oddalenie pozwu wskazując, iż wszyscy klienci, którzy zamierzali skorzystać z kredytów walutowych, byli informowani o ryzyku walutowym.

Sąd poinformował, że nie dopatrzył się błędu, który skutkowałby unieważnieniem umowy, a powód, będąc osobą wykształconą, inteligentną i posiadającą ponadprzeciętną wiedzę ekonomiczną, powinien mieć rozeznanie w warunkach umowy, jaką podpisuje. Powód zapowiedział apelację.

Sygnatura akt: I ACa 1024/15

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję