18 lutego 2015

SĄD NAJWYŻSZY PRZYJĄŁ WNIOSEK KASACYJNY

Sąd Najwyższy przyjął wniosek kasacyjny mBanku w sporze z posiadaczami kredytów hipotecznych we frankach.

Sąd Najwyższy Przyjął Wniosek Kasacyjny

20 grudnia 2010 r. klienci mBank S.A. wytoczyli pozew zbiorowy przeciwko bankowi zarzucając mu nieuczciwe ustalanie wysokości oprocentowania kredytu hipotecznego. Grupę reprezentował Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie. Postępowanie dotyczyło postanowienia o brzmieniu: „Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji”. 

W wyroku sądu I instancji (Sądu Okręgowego) z 3 lipca 2013 r. wskazano, że „w ocenie Sądu postanowienie umowne stanowi niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 385(1) § 1 k.c. ” Sąd stwierdził, że bank ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 1247 członków grupy wynikającą z nienależytego wykonywania umów o kredyt hipoteczny polegającą na pobieraniu zawyżonych kwot tytułem oprocentowania. mBank S.A wniósł apelację od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a 30 kwietnia 2014 r. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu I instancji. Bank skierował do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną, którą 18 lutego 2015 r. Sąd przyjął do rozpatrzenia. Termin rozprawy został wyznaczony na 30 kwietnia 2015 r.

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję