23 wrzesienia 2015

SĄD APELACYJNY UCHYLA POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

Sąd Apelacyjny w Warszawie 7 września 2015 r. wydał korzystne dla posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich postanowienie uchylając wcześniejszą decyzję Sądu Okręgowego.

Zdjęcie powiązane

Sprawa dotyczy pozwu zbiorowego przeciwko Getin Noble Bankowi, który wnieśli reprezentowani przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich. Rzecznik zakwestionował dowolność, jaką bank stosował przy ustalaniu kursu indeksacji, zarówno przy wypłacie kredytu, jak i przy ustalaniu raty spłat. Pełnomocnicy Getin Noble Banku domagali się odrzucenia pozwu argumentując, że powodowie nie mają jednakowej sytuacji kredytowej, wśród członków grupy są nie tylko osoby fizyczne, ale również prowadzące działalność gospodarczą, a zaciągnięty kredyt ma związek z tą działalnością, stąd wniosek nie może być traktowany jako zbiorowy. Warszawski Sąd Okręgowy odrzucił pozew kredytobiorców, na co pełnomocnik tej grupy złożył zażalenie.

7 września 2015 r. Sąd Apelacyjny postanowił uchylić zaskarżone postanowienie w części (tj. w zakresie odrzucenia pozwu i zasądzenia od Rzecznika na rzecz banku kwotę 14 502 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego) i w tej części przekazać sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny pozostawił również SO rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

Sygnatura akt: VI ACz 1012/15

Przeczytaj także: postanowienie Sądu Okręgowy w Warszawie z 9 marca 2015 r. oraz uzasadnienie.

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję