09 października 2015

SĄD APELACYJNY ORZEKŁ, ŻE POZEW ZBIOROWY PRZECIWKO BANKOWI MILLENNIUM S.A. NIE PODLEGA ODRZUCENIU

Sprawa 3,5 tys. klientów Banku Millennium S.A., którzy zaskarżyli stosowane w umowach kredytowych klauzule dotyczące indeksacji kredytu do franka szwajcarskiego, może być rozpoznana w postępowaniu grupowym.

Zdjęcie

Reprezentant grupy klientów banku, Miejski Rzecznik Konsumentów w Olsztynie, żądał ustalenia, że bank ponosi odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w efekcie stosowania w umowach kredytowych niedozwolonych klauzul określających warunki spłaty kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF. Bank wniósł o odrzucenie pozwu wskazując, iż sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu grupowym m.in. dlatego, że część członków grupy nie jest konsumentami, zawarli oni różne rodzaje umów, a część z nich została zmieniona aneksami.

Warszawski Sąd Okręgowy w maju 2015 r. odrzucił pozew i zasądził od powoda na rzecz pozwanego banku kwotę 7217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W pisemnym uzasadnieniu Sąd wskazał m.in, iż sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu grupowym, ponieważ okoliczności indywidualne przeważają nad wspólnymi, a wzbogacenie banku kosztem każdego członka grupy nie wynika z zastosowania kwestionowanych klauzul indeksacyjnych. Należałoby zatem indywidualne przesłuchać każdą z 3,5 tys. osób, co znacznie utrudniłoby i wydłużyłoby proces, a zatem nie spełniłby on swojego podstawowego celu, jakim jest szybkie uzyskanie rozstrzygnięcia.

21 września 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił to orzeczenie, odmawiając odrzucenia pozwu. Pisemne uzasadnienie może zostać sporządzone w przeciągu najbliższych tygodni.

Sygnatura akt: I C 691/14

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję