28 stycznia 2015

PROPOZYCJE MINISTERSTWA GOSPODARKI

Ministerstwo Gospodarki przedstawia propozycje działań, które powinny pomóc rozwiązać trudną sytuację wywołaną wzrostem kursu franka szwajcarskiego. Dotyczą one zarówno administracji rządowej, jak i sektora bankowego.

Propozycje Ministerstwa Gospodarki

Katalog rekomendacji obejmuje uwzględnianie przez banki ujemnej stawki LIBOR oraz umożliwienie zainteresowanym kredytobiorcom bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu z CHF na PLN po kursie równym średniemu kursowi NBP w dniu przewalutowania. Ponadto zaproponowano wprowadzenie do czynnych umów tzw. wakacji kredytowych na okres do 3 lat (także dla kredytów złotowych), a także wprowadzenie limitu wysokości raty na poziomie z końca 2014 r. Resort postuluje również odstąpienie od żądania dodatkowego zabezpieczenia kredytu z tytułu zmian kursowych.

Komunikat zawiera siedem propozycji zmian prawnych i regulacyjnych:

  1. ograniczenie ryzyka kursowego kredytobiorcy,
  2. ograniczenie wprowadzania w czasie trwania umowy dodatkowych zabezpieczeń na wypadek zmian kursowych,
  3. zaprzestanie traktowania umorzenia części kredytu jako opodatkowanego przychodu po stronie kredytobiorcy,
  4. zaliczenie kosztów umorzenia do (podatkowych) kosztów uzyskania przychodu banków,
  5. wprowadzenie dla nowozawartych umów limitu roszczeń z tytułu kredytu hipotecznego (udzielonego do 100% wartości nieruchomości) w wysokości wartości nieruchomości,
  6. wprowadzenie i upowszechnienie rozwiązań umożliwiających elastyczne reagowanie na zakłócenia w obsłudze kredytów (złotowych i walutowych),
  7. wprowadzenie rozwiązań na wypadek nadzwyczajnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy (złotowego i w walutach obcych).

Przeczytaj cały tekst propozycji rozwiązań Ministerstwa Gospodarki.

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję