03 lutego 2015

PROPOZYCJE KNF

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak przedstawia propozycje dotyczące restrukturyzacji kredytów udzielonych w CHF na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

Propozycja Funduszu Restrukturyzacji Kredytów

Zdaniem Przewodniczącego KNF przewalutowanie powinno być jednorazowe i dobrowolne, dokonane za zgodą zarówno klienta, jak i banku, a celem tej operacji jest ograniczenie ryzyka systemowego.

Przewalutowanie kredytu CHF na PLN nastąpiłoby po średnim kursie NBP z dnia przewalutowania, przy jednoczesnym podziale kredytu na:

  • kredyt zabezpieczony hipotecznie, którego wartość na dzień przewalutowania powinna odpowiadać wartości jaką posiadałby w tym dniu analogiczny kredyt PLN udzielony w tym samym momencie co kredyt CHF,
  • kredyt niezabezpieczony hipotecznie, którego wartość w dniu przewalutowania stanowiłaby różnicę pomiędzy wyrażonym w złotych całkowitym stanem zadłużenia z tytułu kredytu CHF ustaloną według średniego kursu NBP z dnia przewalutowania, a stanem zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie. Kredyt ten w przybliżeniu odzwierciedlałby skutki osłabienia PLN względem CHF (od momentu udzielenia kredytu do momentu jego przewalutowania).

Jednocześnie dokonany byłby podział wygenerowanego ryzyka kursowego pomiędzy bank i kredytobiorcę, co oznacza, że kredyt niezabezpieczony hipotecznie zostałby w połowie spłacony przez kredytobiorcę, a w połowie umorzony przez bank (wraz ze stopniową spłatą kredytu).

Przeczytaj cały tekst propozycji Przewodniczącego KNF, prezentację „Wpływ silnego osłabienia PLN względem CHF na stabilność polskiego sektora bankowego oraz sytuację finansową kredytobiorców” oraz obejrzyj zapis z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych.

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję