18 listopada 2015

PREZYDENT PODPISAŁ DWIE WAŻNE DLA KREDYTOBIORCÓW USTAWY

Ustawa o pomocy dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji oraz ustawa o likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego i regulacji wysokości opłat sądowych w sprawach dotyczących czynności bankowych zostały podpisane przez Prezydenta.

Zdjęcie

Posiadacze kredytu mieszkaniowego, którzy na skutek obiektywnych okoliczności znaleźli się w trudnej sytuacji, będą mogli liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie przez 18 miesięcy. Ustawa obejmuje swym zakresem osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Pomoc będzie udzielana kredytobiorcom, którzy w dniu złożenia wniosku o przyznanie wsparcia posiadać będą status bezrobotnego lub których miesięczna rata kredytu przekroczy 60% miesięcznych dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe. Wsparcie będzie nieoprocentowane, ale zwrotne i zostanie sfinansowane z funduszu utworzonego przez banki, które w swoich portfelach mają najwięcej kredytów mieszkaniowych.

Z kolei celem ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., które dotyczyło przepisów przyznających bankom możliwość wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE). Przepisy przesądzały, że BTE – po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd – może stanowić podstawę egzekucji wobec osób, które bezpośrednio z bankiem dokonywały czynności bankowych albo są dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku.

Ustawa uchyla art. 96-98 ustawy Prawo bankowe, czyli przepisy dotyczące wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego. Reguluje także procedurę restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców i pożyczkobiorców. Ponadto do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza przepis stanowiący, że w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.

Przeczytaj także: komunikaty  kancelarii Prezydenta  o pomocy dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji oraz o likwidacji BTE.

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję