06 czerwca 2016

POGLĄD ISTOTNY RZECZNIKA FINANSOWEGO W SPRAWIE KREDYTÓW FRANKOWYCH

Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd w postępowaniu sądowym przeciwko mBankowi dotyczącym dowolnego ustalania oprocentowania kredytów waloryzowanych do CHF. Wsparł w ten sposób grupę ponad 1200 konsumentów reprezentowanych przez warszawskiego Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Obrazek powiązany

Sprawa dotyczy postanowień umowy, które umożliwiają bankowi jednostronną zmianę wysokości oprocentowania. Zdaniem Rzecznika Finansowego, warunki tej zmiany były tak nieprecyzyjnie i niejednoznacznie, że w istocie zapewniały bankowi dowolność w zakresie zmiany oprocentowania, a w konsekwencji w ustalaniu wysokości należnych odsetek. W ocenie Rzecznika Finansowego oznacza to, że taki zapis można uznać za tzw. klauzulę abuzywną.

Treść klauzuli brzmi:

„Zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji”.

Rzecznik Finansowy zdecydował o wydaniu istotnego poglądu w odpowiedzi na dużą liczbę skarg pod adresem pozwanego banku. Wskazywały one na abuzywność dokładnie tej samej klauzuli.

Sprawę obecnie ponownie rozpatruje Sąd Apelacyjny. W kwietniu 2014 r. przychylił się on do stanowiska grupy konsumentów. Bank złożył jednak skargę kasacyjną i sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Ten tylko w części podzielił zdanie Sądu Apelacyjnego i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania.

Stanowisko Rzecznika Finansowego dostarcza konsumentom nowych argumentów. W istotnym poglądzie wskazuje on na abuzywny charakter całej klauzuli.  

Z orzeczenia Sądu Najwyższego wydanego w sprawie wynika, iż pozwany bank twierdzi, że rozsądni konsumenci mieli możliwość wyliczenia wysokości stopy oprocentowania na podstawie spornego postanowienia. W ocenie Rzecznika Finansowego stoi to w sprzeczności z innym twierdzeniem pozwanego banku, iż katalog czynników determinujący poziom oprocentowania nie jest zamknięty, a dokładne dane dotyczące ich wpływu na zmianę oprocentowania są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

Zdaniem Rzecznika Finansowego kluczowy w sprawie będzie również sposób ustalenia wysokości ewentualnego odszkodowania od pozwanego banku. W swoim poglądzie Rzecznik Finansowy wskazał, że to pozwany bank jako profesjonalista miał wszelkie narzędzia, wiedzę i doświadczenie pozwalające na sformułowanie jasnej i zrozumiałej klauzuli zawierającej warunki zmiany oprocentowania. Mógł zatem sformułować postanowienie tak, aby z jednej strony zapewnić swój słuszny interes, ale jednocześnie chronić słuszne prawa konsumentów-kredytobiorców. Musi więc ponosić konsekwencje ewentualnego uznania klauzuli za abuzywną. W opinii Rzecznika Finansowego konsumenci powinni otrzymać zwrot nadpłaconych odsetek od kredytu.

Przeczytaj także: Informację na stronie Rzecznika Finansowego oraz wyrok Sądu Najwyższego (sygnatura akt: II CSK 768/14).

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję