10 marca 2016

FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Od 19 lutego 2016 r. osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, mogą starać się o nieoprocentowaną pomoc w spłacie zobowiązań kredytowych z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Obrazek powiązany

Pomoc jest przeznaczona dla osób fizycznych, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego niezależnie od waluty kredytu i powierzchni nieruchomości. Będzie ona przyznawana na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Wsparcie w wysokości do 1500 zł miesięcznie będzie wypłacane przez maksymalnie 18 miesięcy i jest zwrotne. Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1) w dniu złożenia wniosku o przyznanie wsparcia kredytobiorca ma status bezrobotnego, lub

2) miesięczna rata kredytu przekracza 60% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego kredytobiorcy, lub

3) miesięczny dochód gospodarstwa domowego po spłacie raty kredytu nie przekracza

  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - kwoty kwalifikującej do pobierania świadczenia z pomocy społecznej (obecnie 634 zł),
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - iloczynu liczby członków gospodarstwa i kwoty stanowiącej kryterium dochodowe na osobę w rodzinie (obecnie 514 zł).

Wsparcie nie będzie przyznane jeśli kredytobiorca wypowiedział umowę o pracę lub została ona rozwiązana z jego winy oraz gdy wypowiedziana została umowa kredytu. Pozostałe wyłączenia dotyczą m.in. sytuacji, w której kredytobiorca pobiera świadczenie od ubezpieczyciela z tytułu utraty pracy lub też jest właścicielem lub najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Program zakłada spłatę wsparcia przez 8 lat z uwzględnieniem dwuletniego okresu karencji.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą wypełnić wniosek o przyznanie pomocy w swoim banku.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest finansowany przez banki. Więcej informacji znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, operatora systemu.

Cookies

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem i akceptuję